1966 
De heer wijlen Andre Van Avermaet richt na een jarenlang verblijf in Kongo samen met zijn vrouw Francien De Trog een “Bosch technisch punt” op, gelegen op de hoek van de Hovenierstraat en de Koning Boudewijnlaan. Het bedrijf is al vlug gekend als gespecialiseerd bedrijf in starters, alternatoren en dieselpompen.

1985 
Door een overname van het bedrijf door twee verkopers van Elco Antwerpen wordt de naam gewijzigd in MENETEC cv. Doch dit liep bijna faliekant af,
de heer Van Avermaet en echtgenoot nemen de touwtjes terug in eigen handen.
Dirk De Cleene, tewerkgesteld bij Mercedes Jacobs, komt in loondienst met als doel
de zaak later over te nemen.

1987 
Overname van de aandelen door Dirk De Cleene en echtgenote
Hilde De Witte. De werkplaats wordt ingericht om aan voertuigen te werken met als streefdoel een Bosch Dienst.

1991 
Erkenning als BOSCH DIENST. Naast de werkplaats, start de verkoop van auto onderdelen.

1996 
De zaak barst uit zijn voegen en er wordt een nieuw bedrijfsgebouw opgericht in het industriepark E17/2, Voshol 4.
Hierbij wordt ook de naam veranderd in DE CLEENE TECHNICS NV.
Op de gevel staat dan ook voor het eerst “ALLES VOOR DE AUTO”.
Er worden gespecialiseerde mensen aangeworven voor het werken aan voertuigen.

2001 
De werkplaats wordt te klein en er wordt bijgebouwd.

2006 
Nu is de winkel te klein, een prachtige showroom wordt opgericht. Deze wordt in oktober plechtig geopend en hier wordt ook de leidraad voor de volgende jaren gelanceerd. Naast ALLES VOOR DE AUTO krijgen wij een tweede doelgroep: ALLES VOOR DE VAKMAN. Door het succes en opnieuw plaatsgebrek wordt beslist om de werkplaats om te vormen tot winkelruimte.

2009 
Een volwaardige partner ALLES VOOR DE VAKMAN voor Lokeren 
en omstreken.

2010

De volledige reorganisatie van de verkoopsruimte, de uitbreiding van het gamma én het aanwerven van professioneel personeel staan garant voor de vlotte bediening én uitstekende service.

2012

Oprichting van De Cleene Renting - verhuurservice

2013

Door de groei van De Cleene Technics, mede door de uitbating van De Cleene Renting is er plaatsgebrek op de huidige locatie en wordt een gebouw gekocht in de Dijkstraat 15. Na de volledige renovatie verhuizen beide bedrijven op 15 april naar de nieuwe locatie met een oppervlakte van 4000m².

 

  HISTORIEK